Za brzo
i tačno merenje

Besplatni info telefon: 0800 10 10 09

FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System

Aparat za određivanje glukoze i ketona u krvi, set

Broj rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava : 515-02-00906-21-002 od 14.04.2021.

Tanak i lagan aparat sa ekranom sa visokim kontrastom, sa simbolima za jednostavno snalaženje omogućuje jednostavno, brzo i tačno merenje glukoze i ketona u krvi. Aparat ispunjava kriterijume novog standarda EN ISO 15197:2015 1

FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System, Aparat za određivanje glukoze i ketona u krvi, set namenjen je osobama za samostalno testiranje ili profesionalnu upotrebu kao sredstvo za kontrolu dijabetesa. Aparat pomaže pacijentima sa šećernom bolesti u kontroli njihove bolesti. Svojim signalima za nizak i visok nivo glukoze olakšava svakodnevni život osoba sa šećernom bolesti.

1. BSI pismo o usklađenosti ISO 15197:2013

Jednostavno, brzo i tačno
merenje glukoze u krvi

Korisnik FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System-a, Aparata za određivanje glukoze i ketona u krvi, aparat može koristiti za merenje vrednosti glukoze i ketona u krvi. Za merenje glukoze u krvi koriste se isključivo FreeStyle Precision Blood Glucose Test Strips, test trake za određivanje glukoze u krvi.

Nakon nanošenja kapi krvi na test-traku za određivanje glukoze u krvi potrebno je 5 sekundi kako bi se rezultat pojavio na ekranu aparata. FreeStyle Precision Blood Glucose Test Strips, test trake za određivanje glukoze u krvi imaju sledeće karakteristike:

  • mali uzorak krvi 0,6 μl * 2
  • rezultati merenja za 5 sekundi * 2
  • pojedinačno zapakovane test-trake

* odnosi se na određivanje glukoze u krvi

2. FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System; Aparat za određivanje glukoze i ketona u krvi, set – uputstvo za upotrebu

Indikatori trenda za
hipoglikemiju / hiperglikemiju

FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System, Aparat za određivanje glukoze i ketona u krvi, set pomaže osobama obolelim od šećerne bolesti u postizanju ciljnih vrednosti glukoze u krvi. Aparat će pacijentu dati signal ukoliko je potrebno obratiti veću pažnju na dobijene rezultate.

FreeStyle Optium Neo
Kod vrednosti glukoze u krvi nižih od 3,9 mmol/L ili granice koju je postavio zdravstveni radnik na aparatu će se pojaviti simbol crvene strelice usmerene prema dole2
FreeStyle Optium Neo
Kod vrednosti glukoze u krvi viših od 13,3 mmol/L ili granice koju je postavio zdravstveni radnik na aparatu će se pojaviti simbol žute strelice usmerene prema gore2

FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System, Aparat za određivanje glukoze i ketona u krvi, set će vizuelnim signalom upozoriti na visoke ili niske vrednosti glukoze u krvi. U tom slučaju potrebno je poštovati savete zdravstvenih radnika za tretman niskih ili visokih vrednosti glukoze u krvi.

2. FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System; Aparat za određivanje glukoze i ketona u krvi, set – uputstvo za upotrebu

Manje boli uz FreeStyle Lancing Device II, Lancetar 3

Lancetar je sastavni deo FreeStyle Precision Neo Startnog seta, broj rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava: 515-02-00906-21-002 od 14.04.2021

FreeStyle Lancing Device II lancetar odlikuje se sledećim karakteristikama:

FreeStyle Lancing Device II
Comfort Zone
tehnologija
dokazano smanjuje bol bez uticaja na protok krvi 3
FreeStyle Lancing Device II
9 različitih podešavanja,
uključujući i polovična
podešavanja
FreeStyle Lancing Device II
Nivo 1 je
najmanja dubina,
dok je nivo 5
najveća
FreeStyle Lancing Device II
FreeStyle Lancing Device II, Lancetar namenjen je za upotrebu sa FreeStyle Lancets, Lancetama 5

3. Mumford O. A single blind, randomized, 8 way crossover study to compare the blood volume and pain perception of capillary blood sampling. Simbec Research. 2007.
4. FreeStyle Lancing Device II, Lancetar – Uputstvo za upotrebu

Važno!

Ovaj lancetar namenjen je individualnoj upotrebi.
Upotreba istog lancetara na više osoba može izazvati infekciju! 5

FreeStyle Precision Blood Glucose Test Strips

Broj rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava: 515-02-00809-21-004 od 14.04.2021.

Test trake za određivanje glukoze u krvi

FreeStyle Optium test trake
  • jednostavno i tačno merenje glukoze u krvi
  • nije potrebno kodiranje
  • mali uzorak krvi (0,6 μl) 2
  • vreme merenja: 5 sekundi 2
  • pojedinačno zapakovane
  • dostupne u 2 različita pakovanja: 50 i 100 traka

2. FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System; Aparat za određivanje glukoze i ketona u krvi, set – uputstvo za upotrebu

Softver
FreeStyle Auto-Assist Neo Software

Preuzmite i analizirajte podatke iz FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System-a, Aparata za određivanje glukoze i ketona u krvi, seta!

Uz posebno programiran softver FreeStyle Auto Assist Neo može se još uspešnije pratiti šećerna bolest. Koristite mogućnost izveštavanja, izradu statistike – sve kako bi olakšali pregled kretanja izmerenih vrednosti glukoze u krvi i praćenje šećerne bolesti. Nakon instalacije softvera na računaru mogu se pratiti izmerene vrednosti glukoze u krvi.

Izveštaji se mogu odštampati, poslati putem e-maila ili jednostavno sačuvati na računaru. FreeStyle Auto-Assist Neo softver kompatibilan je sa FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System-om, Aparatom za određivanje glukoze i ketona u krvi, setom. Za korišćenje softvera potrebno je aparat povezati sa računarom uz pomoć kabla (koji se nalazi u FreeStyle Precision Neo Blood Glucose and Ketone Monitoring System-u, Aparatu za određivanje glukoze i ketona u krvi, setu).

FreeStyle Auto-Assist Neo softver možete preuzeti ovde:
www.freestyleoptiumneo.com

Kontakt
Abbott Laboratories GmbH., Bulevar Mihajla Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Srbija

Abbott Laboratories GmbH., Bulevar Mihajla Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Srbija
Besplatni info telefon: 0800 10 10 09
Telefon: 011 441 22 02
Softver: www.freestyleoptiumneo.com

Materijal namenjen samo za stručnu javnost